عصر باســــــــــــــــتان

تمدن های باستانی

تصاویری از گوشه کنار ایران زمین


http://www.e-kaboutar.com/images/nature/ghazvin.jpg

http://www.e-kaboutar.com/images/nature/moze-ghazvine-1.jpg
 
غار سهولان در مهاباد

http://www.e-kaboutar.com/images/nature/ghar.jpg

یک خانه تاریخی در همدان

http://www.e-kaboutar.com/images/nature/PIC_0479.JPG

دریاچه اوان بر آتشفشان خاموش قزوین

http://www.e-kaboutar.com/images/nature/daryache-ghazvin.jpg

عکس یک درخت در سوادکوه - بزمیلش

http://www.e-kaboutar.com/images/nature/55.jpg

مقبره بابا طاهر در همدان

http://www.e-kaboutar.com/images/nature/PIC_0447.JPG

ورسک
 
http://www.e-kaboutar.com/images/nature/0123-(13).jpg

پل دختر نزدیک شهر میانه

http://www.e-kaboutar.com/images/nature/pol.jpg

سه خط طلا در مازندران

http://www.e-kaboutar.com/images/nature/sekhattala.jpg

پل ورسک در مازندران
    
http://www.e-kaboutar.com/images/nature/poleveresk.jpg

پلی در همدان بین امزاجرد و دنجرد
  
http://www.e-kaboutar.com/images/nature/poleamzajerd.jpg

لحاف دوزی در کرمانشاه
  
http://www.e-kaboutar.com/images/nature/arousodamad.jpg  

خانه ای تاریخی در امزاجرد - همدان
  
http://www.e-kaboutar.com/images/nature/amzajerd.jpg  

بنای تاریخی بلندگو در کرمانشاه

http://www.e-kaboutar.com/images/nature/asartarikhi.jpg


درخت توت 850 ساله در همدان
 
http://www.e-kaboutar.com/images/nature/derakhttot.jpg   

بنای تاریخی حسن زیرک در بوکان

http://www.e-kaboutar.com/images/nature/bokan.jpg 
ایستگاه دوگل در مازندران
 
http://www.e-kaboutar.com/images/nature/dogal.jpg

روستای شوراب در مازندران
 
http://www.e-kaboutar.com/images/nature/poleshorab.jpg

صخره زیبایی در اسپه سنگ ورسک
 
http://www.e-kaboutar.com/images/nature/sakhre.jpg

آبشاری در شوراب مازندران
 
 
http://www.e-kaboutar.com/images/nature/abshar.jpg  

چهل چشمه در سوادکوه مازندران

http://www.e-kaboutar.com/images/nature/sangogh.jpg

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹ساعت 17:35  توسط روح اله جبارزاده  |